Reklama
A A A

OBRÓBKA MECHANICZNA POCHEW TYLNYCH MOSTÓW

Jak wspomniano poprzednio, pochwy tylnego mostu są częściami pracochłonnymi charakterystycznymi dla produkcji samochodów i ciągni­ków. W procesie technologicznym ich obróbki stosuje się przeważnie obra­biarki specjalizowane, a niekiedy specjalne. Bazy dobiera się dla każdego przypadku w zależności od konstruk­cyjnych właściwości części. Jednym z głównych warunków właściwej obróbki pochew tylnych mostów jest uzyskanie dokładnie obrobionych roboczych powierzchni na ich ramionach. Osie tych powierzchni powinny być dokładnie prostopadłe względem osi dużego otworu w części środkowej, w której mieści się główna przekładnia i mechanizm różnicowy. W dalszym ciągu podano przykłady procesów technologicznych przy mechanicznej obróbce pochew lanych oraz tłoczonych i spawanych.