Reklama
A A A

OBLICZENIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU

W części ekonomicznej projektu dokonuje się obliczeń dotyczących: 1) finansowania środków trwałych; 2) zapotrzebowania materiałów podstawowych w ujęciu ilościowym i wartościowym; 3) ilości robotników bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych; 4) ilości pracowników administracyjno biurowych i inżynieryjno technicznych; 5)funduszu płacy podstawowej i dodatkowej; 6)finansowania środków nakładowych; 7) zestawienia kosztów produkcji i kalkulacji kosztów własnych. Opracowanie zagadnień ekonomicznych i metod wykonania obliczeń ekonomicznych jest przedmiotem nauczania o nazwie „Organizacja, pla­nowanie i ekonomika przedsiębiorstw".