Reklama
A A A

NARZĘDZIA POMOCNICZE

Pomocnicze narzędzia frezarskie dzieli się na następujące grupy: trzpienie: a) mocowane obustronnie; b) wysięgowe; uchwyty do narzędzi. Trzpienie mocowane obustronnie są stosowane do frezów na frezar­kach poziomych. Są one podparte w dwóch lub kilku miejscach. Frezy osadzone na trzpieniu oddziela się odległościowymi pierścieniami kalibro­wanymi, a następnie zaciska w kierunku osiowym odpowiednimi nakręt­kami. Trzpienie wysięgowe służą do osadzania frezów o niewielkich roz­miarach. Najczęściej takie trzpienie są zakładane w stożkowy otwór wrze­ciona obrabiarki i dociągane śrubą przetkniętą przez wydrążenie wrze­ciona. Frez mocuje się na trzpieniu nakrętką. Uchwyty stosowane do mocowania frezów z chwytami bywają roz­prężne lub z przecięciem z boku. Przy przeciąganiu zwykle występują znaczne opory skrawania. Dla­tego przyrządy do przeciągania powinny być sztywne, podobnie jak przy­rządy frezarskie. Przyrządy do przeciągania bywają stałe i obrotowe. Dzielą się one również na przyrządy do przeciągania otworów i przyrządy do przecią­gania powierzchni zewnętrznych. W przyrządach do przeciągania po­wierzchni zewnętrznych występuje jednostronne oddziaływanie znacz­nych sił skrawania, wobec czego obrabiane części powinny być mocowane bardzo pewnie. Dlatego w takich przyrządach stosuje się niezawodne i mocne zaciski, jeżeli docisk nie jest powodowany przez same opory skrawania. Oprócz docisków ręcznych w takich przyrządach często są stosowane dociski uruchamiane przez urządzenia pneumatyczne i hydrauliczne.