Reklama
A A A

NACINANIE ŚLIMACZNIC I ŚLIMAKÓW

Zwykłe przekładnie ślimakowe ze ślimakiem walcowym nie znalazły szerszego zastosowania w samochodach i ciągnikach z powodu dużej trud­ności wykonania, znacznej wrażliwości przekładni na odkształcenia jej obudowy (szybkie zużycie kół zębatych przy przekoszeniu osi ślimaka i ślimacznicy) i szeregu innych wad eksploatacyjnych. Dlatego przekładnie ślimakowe ze ślimakiem walcowym (zarówno o profilu prostoliniowym, jak i ewolwentowym) stosowane są wyłącznie w pomocniczych mecha­nizmach samochodów i ciągników (wciągarki itp'.). Przekładni ze ślima­kiem spiralnym nie stosuje się w ogóle z powodu niskiego współczynnika sprawności i szybkiego zużycia. Natomiast globoidalne i półgloboidalne przekładnie ślimakowe zna­lazły szerokie zastosowanie w mechanizmach kierowniczych samochodów osobowych i ciężarowych. Zwykłe ślimacznice wykonuje się głównie z twardych brązów, a śli­maki ze stali stopowych do nawęglania ).