A A A

Montaż stacjonarny

Można wyróżnić dwie odmiany montażu stacjonarnego: montaż jednobrygadowy i montaż wielobrygadowy. W pierwszym przypadku, całkowity montaż silnika wykonywany jest przez jedną brygadę na jednym stano­wisku montażowym, do którego dostarcza się wszystkie elementy. W dru­gim przypadku montaż zespołów wykonuje kilka brygad równocześnie, a montaż ogólny z przygotowanych zespołów i podzespołów — oddzielna brygada. Istnieje jeszcze jedna forma montażu wielobrygadowego, pole­gająca na tym, że brygada wykonuje tę samą operację przechodząc z jednego stanowiska na drugie. Montowane silniki stoją w ciągu całego montażu na jednym miejscu. Montaż wielobrygadowy w porównaniu z montażem jednobrygadowym jest bardziej postępową formą organizacji prac montażowych: zapewnia większą wydajność, jak również umożliwia specjalizację robotników. Montaż jednobrygadowy stosuje się głównie przy produkcji jednostkowej, a montaż wielobrygadowy — przy produkcji seryjnej.