Reklama
A A A

Montaż silnika

Jak już wspominaliśmy, w większości przypadków montaż silnika od­bywa się stopniowo, tzn. najpierw montuje się podzespoły i zespoły, a na­stępnie przeprowadza się montaż ogólny silnika. Na zakończenie odbywa się regulacja zmontowanego silnika. W takiej też kolejności omówimy po­krótce te zagadnienia.