A A A

Mechanizmy kierownicze

Mechanizm kierowniczy służy do przekazywania obrotowego ruchu koła kierownicy na zwrotnice w celu skrę--cenią kół kierowanych. Koło kierownicy osadzone jest na wale osło­niętym kolumną (rys. 19.1), na którego drugim końcu osadzony jest element napędzający przekładni kierowniczej. W większości układów element napędzany przekładni osadzony jest na poprzecznym wałku ułożys-kowanym w obudowie, na którego drugim końcu osadzone jest ramię prze­kładni kierowniczej. Obrót koła kierownicy powoduje odchylenie o pewien kąt ramienia przekładni kierownicy i przesunięcie związanego z nim drążka podłużnego. Drążek ten drugim końcem połączony jest z ramieniem zwrotni­cy tak, że jego przesunięcie powoduje obrócenie koła wokół osi sworznia zwrotnicy. Głównym zespołem mechanizmu kierowniczego jest przekładnia kierownicza. Jej zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego przełożenia kinematycznego i dynamicznego oraz odpowiedniej charakterystyki spraw­ności mechanizmu kierowniczego. Przekładnia ta musi odznaczać się nieza­wodnością, a jej konstrukcja musi umożliwiać regulację luzów powstających wskutek zużywania się współpracujących powierzchni. Przełożeniem kinematycznym ik przekładni kierowniczej nazy­wamy stosunek kąta obrotu