Reklama
A A A

Mechanizmy kierownicze

Zasadniczym zespołem mechanizmu kierowniczego jest przekładnia kierownicza. Jej zadaniem jest zamiana obrotowego ruchu koła kierownicy na .ruch postępowy drążków kierowniczych oraz zapewnienie właściwego przełożenia między kołem kierownicy a kołami kierowanymi samochodu. Wodzikową przekładnię kierowniczą przedstawia rys. 3.71. Ruch obrotowy ślimaka 1 powoduje postępowy ruch drążków kierowniczych związanych z końcem wychylonego o pewien kąt ramienia 3 przekładni kierowniczej. Obecnie najpowszech-niej są stosowane przekładnie ze ślimakiem globoidalnym współpracującym z rolką oraz przekładnie śrubowo-kulkowe (rys. 3.72). W przekładni globoidalnej z rolką (rys. 3.72a) obracanie ślimaka 1 o charakterystycznym (globoidalnym) kształcie powoduje obrót osi 7 ramienia 2 przekładni kierowniczej. Zastosowanie rolki 3, ułożyskowanej tocznie na osi 4, skutecznie zmniejsza tarcie, a więc i siłę potrzebną do zwrócenia kół. W przekładni śrubowo-kulkowej (rys. 72b) obracanie śruby 5 powoduje przesuwanie nakrętki 6 wzdłuż osi śruby, co z kolei powoduje obrót osi 7 ramienia przekładni kierowniczej za pomocą wycinka przekładni zębatej. Zmniejszenie tarcia między śrubą i nakrętką uzyskuje się dzięki pośrednictwu kulek 8. Mechanizmy przekładni kierowniczych są umieszczane w obudowach częściowo napełnionych olejem przekładniowym. Wał kierowniczy łączy ślimak lub śrubę przekładni kierowniczej z kołem kierownicy. Coraz powszechniejsze jest stosowa­nie wałów kierowniczych dzielonych, w których poszczególne, krótsze odcinki wału są ze sobą połączone przegubami. Zmniejsza to drgania koła kierowniczego oraz skutki uderzenia kierowcy o kierownicę w razie wypadku. Mechanizm kierowniczy z przegubowym wałem kierownicy przedstawia rys. 3.73. Należy dodać, że w samochodach ciężarowych o średniej i dużej ładowności oraz w autobusach, a także w dużych luksusowych samochodach osobowych stosuje się urządzenia wspomagające, ułatwiające obracanie koła kierownicy. Są to z reguły urządzenia hydrauliczne, działające na mechanizm zwrotniczy lub mechanizm kierowniczy.