Reklama
A A A

Mechaniczne uruchamianie hamulców

Mechaniczne uruchamianie hamulców zasadniczych spotyka się obecnie bardzo rzadko — jedynie w małych i lekkich pojazdach starszej konstrukcji. Sprawiły to ich liczne wady, takie jak: trudność osiągania dużych przełożeń, skłonność elementów do odkształcania się, kłopotliwa regulacja, przemieszczanie się elementów mechanizmu wywołane rucha­mi kół przy skręcaniu oraz jeździe po nierównościach i związa­ny z tym wpływ tych ruchów na działanie układu hamulco­wego. W produkowanych obecnie pojazdach spotyka się natomiast dość często mechanicznie uruchamiane hamulce pomocnicze i postojowe. Zaletą mechanicznych układów uruchamiających jest ich prostota oraz niski koszt. Na rys. 20.13 przedstawiono zasadę działania mechanicznie uru­chamianego hamulca pomocniczego, działającego na szczęki tylnych kół — te same, które uruchamiane hydraulicznie spełniają zadanie hamulca zasad­niczego. Mechanicznie uruchamiany taśmowy hamulec pomocniczy przed­stawiono na rys. 20.12.