Reklama
A A A

Malowanie

Malowanie zalicza się do ważnych i pracochłonnych operacji. Celem malowania powierzchni zewnętrznych jest ochrona przed korozją oraz na­danie im estetycznego wyglądu; malowanie powierzchni wewnętrznych natomiast zapobiega zanieczyszczeniu oleju lub paliwa przez cząsteczki nieusuniętego piasku formierskiego i rdzy tworzącej się na ściankach. W zależności od przeznaczenia warunki dotyczące malowania są różne. Zasadniczym warunkiem jest mocne i szczelne przyleganie warstewki po­krywającej do malowanej powierzchni i odpowiednia wytrzymałość tej warstewki. Drugim podstawowym warunkiem przy malowaniu powierz­chni zewnętrznych jest odporność na działanie czynników atmosferycz­nych, a przy malowaniu powierzchni wewnętrznych — odporność na działanie oleju i paliwa oraz mała wrażliwość na zmiany temperatury. Przy malowaniu bardzo istotny jest czas suszenia. Długotrwałe suszenie komplikuje proces malowania i montażu oraz wymaga dużej przestrzeni na rozlokowanie schnących elementów. Z tych względów do malowania używa się najczęściej szybkoschnących farb nitrowych dających trwałe i estetyczne pokrycie. Malowanie zmontowanego silnika często przeprowadza się po jego do­tarciu, zbadaniu na hamowni i po dokonaniu przeglądu; w tym przypadku malowanie odbywa się poza miejscem montażu i nie zalicza się do procesu technologicznego montażu. Jednak w wielu wytwórniach produkujących silniki wielkoseryjnie i masowo malowanie jest częścią składową procesu montażu silnika na przenośniku. W tym przypadku silnik zmontowany bez osprzętu (bez gaźnika, filtru powietrza, rozrusznika, rozdzielacza itp.) z przenośnika przechodzi do specjalnej komory, w której odbywa się ma­lowanie, a następnie do komory suszenia, po czym znowu wraca na głów­ny przenośnik w celu przeprowadzenia montażu osprzętu dostarczonego zwykle w stanie zupełnie wykończonym przez inne wytwórnie. Malowanie silnika może odbywać się za pomocą pędzla lub pistoletu. Pierwszy sposób nie wymaga wprawdzie specjalnego wyposażenia jednak jest bardzo mało wydajny i stosowany bywa tylko w odniesieniu do miejsc źle pomalowanych lub niewygodnych do malowania zmechanizowanego. W produkcji wielkoseryjnej i masowej malowanie silników przeprowadza się z reguły za pomocą pistoletów w specjalnych komorach (ze względu na zanieczyszczanie powietrza rozpylaną farbą). Suszenie pomalowanych silników może być naturalne lub sztuczne. Przy zastosowaniu farb nitrowych, które schną w czasie lOf25 min, wy­starcza suszenie naturalne. Suszenie sztuczne odbywa się w specjalnych komorach, w których powietrze nagrzane jest do temperatury 40750°C grzejnikami elektrycznymi lub parowymi.