Reklama
A A A

Łożysko wyciskowe sprzęgła

Łożysko wyciskowe sprzęgła służy do przekazywania siły z me­chanizmu sterowania sprzęgła na końce wirujących dźwigienek. W celu rozłączenia sprzęgła kierowca, wciskając pedał, powoduje przesunięcie ło­żyska wyciskowego w kierunku dźwigienek, a następnie naciśnięcie końców dźwigienek, co z kolei powoduje odsunięcie tarczy dociskowej od tarczy sprzęgła. W większości sprzęgieł stosuje się kulkowe łożyska wyciskowe. W niektórych samochodach zamiast łożyska kulkowego zastosowano pra­sowane pierścienie grafitowe. Pokrywa sprzęgła jest ele- mentem wiążącym konstrukcyjnie ele- menty sprzęgła; przykręcona do koła zamachowego wiruje wraz ze wszys- tkimi elementami napędzającymi sprzęgła. Pokrywa przenosi siłę sprężyn dociskowych na koło zamachowe oraz część momentu obrotowego silnika z koła zamachowego na tarczę dociskową. W większości sprzęgieł samocho- dowych pokrywy wykonuje się jako wytłoczki z grubej blachy. W sprzęgłach przenoszących duże momenty stosuje się pokrywy odlewane z żeliwa.