Reklama
A A A

Kontrola połączeń wypustowych

Wałki i otwory wypustowe sprawdza się za pomocą wypustowych sprawdzianów granicznych (kontrola wszechstronna). Do kontroli poszcze­gólnych elementów używa się przyrządy i narzędzia podobne do stoso­wanych przy sprawdzaniu elementów zazębień kół zębatych.