Reklama
A A A

KONTROLA OBRÓBKI WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH

Kontrola związana z wytwarzaniem kół zębatych polega na oględzi­nach zewnętrznych oraz pomiarach w czasie obróbki i w czasie kontroli ostatecznej. Pomiary w czasie obróbki kół zębatych przeprowadzają zwykle robot­nicy i ustawiacze przy odpowiednim ustawianiu i nadzorowaniu prawi­dłowej pracy obrabiarek do nacinania i wykańczania zębów. Przy kontroli ostatecznej kół zębatych następuje stuprocentowe sprawdzanie prawidłowości obróbki ich zębów. Oględziny zewnętrzne kół zębatych przeprowadza się zasadniczo w celu sprawdzenia należytego ścięcia ostrych krawędzi, stwierdzenia braku zadziorów, zadrapań, przypaleń oraz odpowiedniego wykonania zatoczeń i zaokrągleń wskazanych na rysunku.