Reklama
A A A

KONDENSATOR

Do częściej spotykanych niedomagań kondensatora można zaliczyć: upływ prądu przez izolację kondensatora, przebicie izolacji lub przer­wę w przewodzie kondensatora. Gdy silnik przerywa i grzeje się, a niekiedy występują również wystrzały w tłumiku, natomiast oczy­szczenie styczek przerywacza nie daje wyników, świadczy to o upły­wie prądu przez izolację kondensatora. Gdy silnika nie można uru­chomić lub uruchomiony nagle zatrzymuje się i brak jest prądu w obwodzie wysokiego napięcia, przyczyną niedomagania może być przebicie izolacji lub przerwa w przewodzie kondensatora. W celu sprawdzenia kondensatora należy odłączyć jego przewód od kadłuba rozdzielacza zapłonu i połączyć go z przewodem wyśo­kiego napięcia cewki zapłonowej. Następnie trzeba włączyć zapłon i kilkakrotnie rozewrzeć ręcznie styki przerywacza, po czym zbliżyć końcówkę przewodu kondensatora do jego osłony. Przeskoczenie wy­raźnej iskry świadczy o tym, że kondensator jest sprawny. Uszkodzo­ny kondensator należy wymienić na nowy.