Reklama
A A A

Kliny

Proste kliny stosowane są w przyrządach stosunkowo rzadko, ze wzglę­du na możliwość wysunięcia klina w przypadku występowania drgań pod­czas obróbki. Drugim powodem jest konieczność używania młotka przy mocowaniu i zwalnianiu przedmiotu, co powoduje zniekształcenia przy­rządu oraz niekiedy również obrabianego przedmiotu. Omówione sposoby mocowania ręcznego mają szereg wad: 1)siła zamocowania ręcznego jest różna przy mocowaniu każdego przedmiotu; 2)ze względu na trudność określenia potrzebnej siły docisku najczę­ściej przy mocowaniu ręcznym siła ta jest nadmiernie duża; 3) ręczne mocowanie jest męczące; 4) czas mocowania ręcznego jest znacznie dłuższy niż czas potrzebny na włączenie urządzenia mechanicznego.