A A A

Karty drogowe

Karta drogowa jest dokumentem, który stanowi bieżący zapis zadań kierowcy w danym dniu oraz dokonywanego w tym dniu przebiegu pojazdu, wykonanych rzeczywiście zadań, ilości zużytego paliwa, czasu pracy, oraz wszelkich innych wydarzeń dotyczących eksploatacji pojazdu. Słowem, karta drogowa stanowi obraz pracy samochodu w danym dniu. Jest ona podstawą do kontroli zadań przewozowych, obliczania zarobków kierowcy, rozliczania kierowcy z pobranego paliwa itp. Zapisy w karcie drogowej są podstawą dla dalszych, bardziej ogólnych ocen pracy pojazdu oraz sporządzania sprawozdań eksploatacyjnych. Posiadanie karty drogowej obowiązuje kierowcę każdego pojazdu należącego do jednostki państwowej lub uspołecznionej. Jest ona podstawowym dokumentem eksploatacyjnym uprawniającym do wyjazdu pojazdu z miejsca garażowania. Karta drogowa jest w zasadzie wystawiana na dzień, chociaż niekiedy możliwe jest używanie tej samej karty podczas kilku kolejnych dni. Karta drogowa jest drukiem ścisłego zarachowania. Zarówno treść, jak i układ graficzny karty drogowej dostosowane są do zadań pojazdu. Obecnie są stosowane cztery ro­dzaje kart drogowych: dla samochodów osobowych, dla samochodów ciężarowych, dla autobusu komunikacji międzymiastowej i dla autobusu komunikacji miejskiej. Szczegółowe zasady wypełniania kart drogowych oraz ich pobierania, zdawania i kontroli dokonywanych zapisów są określone w instrukcjach obowiązujących w danym przedsiębiorstwie.