A A A

Kadłuby silników chłodzonych powietrzem

Cylindry silników chłodzonych powietrzem (rys. 2.50) są zazwyczaj wykonywane jako oddzielne elementy, przykręcone do kadłuba silnika, stanowiącego w tym przypadku obudowę komory korbowej. Cylindry silników chłodzonych powietrzem są z zewnątrz tak ukształtowane, żeby uzyskać jak największą powierzchnię chłodzenia. Dużą powierzchnię chłodzenia, a jednocześnie korzystny ze względów technologicznych kształt cylindra, uzyskuje się przez otoczenie tulei cylindrowej żebrami.