Reklama
A A A

Kadłuby silników chłodzonych cieczą

W silnikach chłodzonych cieczą blok cylindrowy tworzy jedną całość z komorą korbową, w której wiruje wał korbowy. Przestrzeń 1, w której znajduje się ciecz chłodząca cylindryj obejmuje tylko blok cylindrowy; komora korbowa 2 pozosta*je nie chłodzona (rys. 2.49). Gładź cylindrową może stanowić odpowiednio gładko obrobiony materiał kadłuba. W innych rozwiązaniach gładź cylindrową stanowi wewnętrzna powierzchnia tulei cylindrowych wciśniętych w kadłub. Tuleje cylindrowe nie mające bezpośredniego styku z cieczą chłodzącą nazywamy suchymi, a tuleje cylindrowe z zewnątrz bezpośrednio otoczone cieczą chłodzącą nazywamy mokrymi.