Reklama
A A A

Kadłub i głowica

Kadłub wraz z głowicą i miską olejową stanowi obudowę silnika (rys. 4.1 i 4.2), w której wewnętrznych przestrzeniach umieszczone są ruchome elementy układów korbowego i rozrządu. Oprócz tego obudowa służy do mocowania silnika w nadwoziu samochodu lub do jego ramy. Na poszczególne części obudowy działają znaczne obciąże­nia wywołane ciśnieniem gazów w przestrzeniach spalania oraz dzia­łaniem sił bezwładności ruchomych mechanizmów i elementów silni­ka. W związku z tym zabudowa musi odznaczać się dostatecznie silną, zwartą i wytrzymałą konstrukcją.