Reklama
A A A

Jazda z przyczepą kempingową

Samochód Warszawa ma bardzo mocną konstrukcję, co można wy­korzystać do ciągnięcia przyczepy jednoosiowej, należy się jednak liczyć ze zwiększonym zużyciem paliwa. Ciągnięcie przyczepy ogranicza maksymalną prędkość samochodu do 70 km/h (wg Kodeksu Drogowego). Ponadto trzeba pamiętać, że przyczepę można ciągnąć dopiero po dotarciu pojazdu. Jazda z przy­czepą wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza na zakrętach i śli­skiej nawierzchni; zwiększona łączna masa samochodu i przyczepy wydłuża drogę hamowania. Jeżeli jest to możliwe, należy hamować przy jeździe na wprost. W czasie ostrego hamowania na zakręcie przyczepa dąży do zacho­wania kierunku po stycznej łuku zakrętu. Powstająca siła będzie usi­łowała zarzucić samochód na zewnętrzną stronę zakrętu (rys. 1.29). W skrajnym przypadku może się zdarzyć, że przednia krawędź przy­czepy zetknie się z tylnym błotnikiem powodując uszkodzenie pojaz­du. W czasie jazdy między drzewami należy również przewidzieć poprawkę w szerokości łuku, gdyż przy ciasnym zakręcie przyczepa może zaczepić o przeszkodę. Szczególną trudność nastręcza cofanie pojazdu z przyczepą. W tym przypadku należy obserwować lewą stronę przyczepy i gdy zauwa­żymy, że przyczepa skręca w lewo, należy natychmiast kierownicą skręcić w lewo, aby tył samochodu także skręcił w lewo; gdy przy­czepa usiłuje skręcić w prawo, skręcamy koła również w prawo. Przyczepa powinna być oświetlona w taki sam sposób, jak tył sa­mochodu (kierunkowskazy, światło STOP i oświetlenie tablicy reje­stracyjnej).