Reklama
A A A

Jazda w mieście

Jazda w mieście staje się coraz bardziej uciążliwa; ciągle zwięk­sza się liczba pojazdów, a dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że nie wszyscy kierowcy przestrzegają przepisów ruchu. Częściowym środkiem zaradczym jest prawidłowa i kulturalna jazda, której pod­stawowe elementy są następujące: poruszanie się ściśle po wyznaczonych pasach ruchu; przestrzeganie sygnalizacji ulicznej; dostosowanie prędkości samochodu do tempa ruchu miejskiego; zbliżanie się do skrzyżowania z odpowiednią prędkością i po pra­widłowym pasie; sygnalizowanie kierunkowskazem w odpowiednim czasie o zamia­rze zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy (trzeba przy tym upewnić się, że nie zajeżdżamy drogi innym pojazdom; unikanie gwałtownego ruszania z dużym przyspieszeniem; unikanie jazdy z nadmierną prędkością obrotową silnika; unikanie naciskania pedału przyspieszenia w czasie postoju pod światłami; umiejętne zamykanie drzwi pojazdu przy wysiadaniu; unikanie jazdy „sportowej" w mieście. Parkowanie pojazdu, zwłaszcza w centrum, już teraz stanowi pro­blem. Parkować można równolegle do kierunku ruchu, pod pewnym kątem lub prostopadle. W przypadku parkowania równoległego na­leży zatrzymać się obok pojazdu, za którym chcemy parkować, za­chowując odległość około 0,6 m z lewej strony tego pojazdu. Włącza się bieg wsteczny i w czasie cofania kręci kierownicą w prawo, przy­bliżając w ten sposób tył samochodu do krawężnika. Gdy prawe tyl­ne koło będzie blisko krawężnika, kierownicę należy skręcić w lewo; w ten sposób zbliży się do krawężnika przednia część pojazdu. Opi­sany sposób jest najskuteczniejszy w przypadku niewielkich prze­strzeni do parkowania między sąsiednimi pojazdami. Należy przy tym pamiętać, że ostre dojeżdżanie do krawężnika powoduje ocie­ranie boku opon z jednoczesnym uszkodzeniem obrzeża tarczy koła. Parkowanie pod kątem i prostopadle do kierunku ruchu może być wykonane ruchem do przodu lub do tyłu. W obu przypadkach na­leży pamiętać, że zbyt wysoki krawężnik może być przyczyną uszko­dzenia przedniej lub tylnej części samochodu. Uszkodzenia można uniknąć znając wielkość zwisu przedniego i tylnego oraz prześwitu (rys. 1.27).