Reklama
A A A

Inne postacie korozji

Zależnie od warunków, w jakich prze- biega proces korozji, rozróżniamy wiele jej odmian. Są to: korozja równomierna — atakująca całą powierzchnię metalu jednocześnie; korozja wżerowa — atakująca metal miejscowo w punktach, w których uszkodzona została warstwa ochronna; korozja międzykrystaliczna — zachodząca wzdłuż granicy zia­ren materiału; korozja-erozja — stanowiąca połączenie korozji i ścierania wywołanego burzliwym przepływem gazów, par i cieczy; korozja naprężeniowa — wywołana połączonym działaniem na metal statycznych naprężeń rozciągających i środowiska korozyjnego; korozja zmęczeniowa — określana jako zmniejszenie się wy­trzymałości zmęczeniowej materiału pod wpływem zjawiska karbu wywołanego korozją międzykrystaliczna.