A A A

Hamulce taśmowe

Hamulce taśmowe, w odróż­nieniu od hamulców szczękowo-bęb-nowych i tarczowych, stosowane są w samochodach przede wszystkim jako hamulce pomocnicze i postojowe, działające na wał napędowy. W ostatnich latach konstrukcje takie spotyka się coraz rzadziej ze względu na znaczne obciążenie elementów układu napędowego momentem skręcającym powsta­jącym przy hamowaniu. Hamulec taśmowy (rys. 20.12) składa się z bębna oraz opasującej go taśmy z przynitowaną okładziną cierną. Przestawienie dźwigni mechani­zmu uruchamiającego powoduje zaciągnięcie taśmy wokół bębna, wskutek czego między powierzchniami okładziny i bębna powstaje siła tarcia prze­ciwstawiająca się obrotowi wału. Hamulce taśmowe znalazły zastosowanie w układach sterujących planetarnych skrzynek biegów.