Reklama
A A A

Hamulce tarczowe

W hamulcach tarczowych siła tarcia powstaje w wyniku dociskania płaskich wkładek ciernych do płaskich powierzchni tarczy hamulcowej wirującej wraz z piastą koła. Tarcze hamulcowe są wykonywane jako odlewy żeliwne. Obie płaszczyzny cierne tarczy są szlifowane. Grubość tarcz hamulcowych wynosi zwykle 12-i-20 mm. Do tarcz hamulcowych obustronnie są dociskane wkładki cierne. Są to płytki metalowe pokryte okładzinami ciernymi. Wkładki te są umieszczone w korpusie zacisku obejmującym tarczę. Stosuje się dwa systemy dociskania wkładek ciernych do tarczy hamulcowej (rys. 3.77): System z jednym rozpieraczem 1 (rys. 3.77a). W tym przypadku hydrauliczne dociskanie wkładki ciernej 3 do tarczy 2 z jednej strony powoduje przesunięcie korpusu 5 zacisku względem tarczy i dociśnięcie do niej z drugiej strony wkładki ciernej 4. System z dwoma rozpieraczami (rys. 3.77b). W tym przypadku dwa rozpieracze hydrauliczne 1, umieszczone naprzeciw siebie po obydwu stronach tarczy 2, dociskają jednocześnie z dwóch stron wkładki cierne 3 i 4. W takim układzie korpus 5 zacisku pozostaje nieruchomy. Wygląd zewnętrzny hamulca tarczowego tylnego koła samochodu osobowego przedstawia rys. 3.78.