Reklama
A A A

GWINTOWANIE

W konstrukcji maszyn stosuje się następujące rodzaje gwintów: 1. Złączne (trójkątne): a) metryczne; b) calowe. 2. Ruchowe: a) prostokątne (jednozwojne i wielozwojne); b) trape- zowe (jednozwojne i wielozwojne). 3. Stożkowe. W samochodach i ciągnikach nie stosuje się prawie gwintów rucho­wych, których zadaniem jest zamiana ruchu obrotowego na postępowy. Dlatego w dalszym ciągu będą omówione wyłącznie metody wykonywania gwintów złącznych. Gwinty te są znormalizowane i w zależnościach od dokładności średnicy podziałowej wyróżnia się trzy klasy. Tolerancje średnicy podziałowej gwintów wg 3 klasy w przybliżeniu odpowiadają tolerancjom OST dla gładkich powierzchni cylindrycznych o 5 klasie dokładności, a tolerancje gwintów wg 2 klasy tolerancjom dla powierzchni cylindrycznych o 4 klasie dokładności. Jednakże oprócz zapewnienia właściwej dokładności średnicy podzia­łowej gwintu należy przy jego nacinaniu uzyskać prawidłowy profil i skok. Warunki techniczne dotyczące dokładności gwintów zależą od ich przeznaczenia.