A A A

Grafityzacja

Grafityzacja zapewnia większą jeszcze odporność na niekorzystne wa­runki smarowania niż cynowanie. Nałożona na tłok cienka warstwa grafitu ma wybitne własności samosmarne, szczególnie korzystne przy szybkim uruchamianiu silnika. Uprzednio dokładnie odtłuszczone, obmyte i osuszone tłoki pokrywa się grafitem (tylko część nośną) zanurzając je w łatwo odparowującym roz­puszczalniku zawierającym dokładnie rozdrobniony grafit koloidalny. Rozpuszczalnikiem tym jest mieszanina alkoholu metylowego, octanu me­tylu i nitrocelulozy w stosunku 82 : 15 : 3 wrząca w temperaturze 60°C. W kąpieli grafitowej tłoki przebywają krótko. Po ich wyciągnięciu strząsa się przylegające krople i suszy początkowo w strumieniu powietrza, a na­stępnie w temperaturze około 60° C. Grubość otrzymanej w ten sposób warstwy grafitu wynosi 0,00840,015 mm, Grafityzacja nadaje się do pokrywania tłoków z różnych stopów lekkich i znajduje coraz szersze zastosowanie nawet przy wytwarzaniu dużych tłoków.