A A A

Gospodarcze znaczenie motoryzacji

Różnorodność wytwarzanych typów i odmian samochodów wynika z wszechstronności zadań, jakie stawia pojazdom samochodowym współczesna gospodarka. Samochód jest środkiem transportu tam, gdzie nie docierają ani kolej, ani samolot. Żaden inny środtk transportu nie zastąpi samochodu w zaopatrzeniu, handlu i budownictwie. Pojazd samochodowy jest niezastąpiony w transporcie na wielkie odległości. Coraz częściej ciężki transport samochodowy zastępuje kolej w przewozach na znacznych dystansach. Rozwój przemysłu samochodowego jest niezbędny w ogólnym rozwoju gospodarczym kraju. Przemysł samochodowy oraz wszystkie związane z nim gałęzie gospodarki zatrudniają dziesiątki tysięcy ludzi. Rozwój przemysłu samochodowego pociąga za sobą rozwój innych gałęzi przemysłu, jak metalurgia, chemia, przemysł maszynowy itd. Rozrost przemysłu samochodowego pociąga za sobą konieczność rozbudowy sieci dróg i zaplecza obsługowego. Rozwojowi motoryzacji towarzyszą także pewne ujemne, nieuniknione zjawiska. Wzrost liczby wypadków drogowych, większy hałas w miastach, zanieczyszczenie atmosfery składnikami toksycznymi spalin — to tylko niektóre z nich. Te ujemne zjawiska są znane, lecz nie lekceważone. Podejmuje się wiele działań zmierzających w kierunku zmniejszenia ujemnych skutków motoryzacji. Nowe rozwiązania drogowe, bezkolizyjne skrzyżowania, bezpieczniejsza konstrukcja samochodów, nowe konstrukcje silników mające na celu zmniejszenie zawartości składników szkodliwych w spalinach itp. są właśnie wynikami tych działań. Gospodarcze znaczenie motoryzacji sprawia, że jeszcze przez wiele lat pojazd samochodowy pozostanie podstawowym środkiem transportu, mającym ogromny wpływ na kształtowanie oblicza gospodarczego każdego kraju.