Reklama
A A A

Filtry powietrza

Działanie pyłu zawartego w powietrzu zasysanym przez silnik jest bardzo szkodliwe. Pył zawiera w sobie między innymi kwarc, a więc minerał znacznie twardszy od stali. Pochodzi on z rozgniecionych zia­renek piasku i jest przez wiatr unoszony z szos, pól itd. Pył dostawszy się do cylindra osiada na jego ściankach i tworzy z olejem coś w ro­dzaju pasty ściernej o bardzo intensywnym działaniu. Szkodliwe działanie kurzu w silniku nie ogranicza się tylko do gła­dzi cylindrów. Można je zauważyć na wszystkich częściach, które sty­kają się bądź z zapylonym powietrzem, bądź z olejem zawierającym kurz. Olej w silniku doprowadza pył do wszystkich łożysk, wskutek czego wydatnie przyspiesza ich zużycie. Filtry oleju włączone do układu smarowania nie mogą zatrzymać tak drobnych ziarenek pyłu; nawet częsta zmiana oleju nie wpływa na polepszenie sytuacji, gdyż do silnika dostają się coraz to nowe ilości kurzu. Aby uchronić silniki przed szkodliwym działaniem pyłu, trzeba go usunąć z powietrza pobieranego przez silnik, stosując filtr zasysanego powietrza. W samochodach Warszawa 223 i 224 zastosowano filtry powietrza z kąpielą olejową i zawirowaniem. Zawirowanie oczyszcza wstępnie z grubszych zanieczyszczeń przepływające powietrze przed przejściem przez siatkowy wkład filtrujący oraz powoduje nasycanie wkładu olejem. Przepływające powietrze początkowo oczyszczane jest z grubszych zanieczyszczeń przez zawirowanie, a następnie z drobnych przez układ siatkowy. W celu zapewnienia dopływu czystego powietrza do silnika, w cza­sie obsług technicznych OT-1 i OT-2 należy wymienić olej w filtrze, a sam filtr oczyścić. Do filtrów powietrza stosujemy olej silnikowy przewidziany do silnika, używając do obu filtrów po 0,25 1 oleju. Czynności związane z czyszczeniem filtrów i wymianą oleju wyko­nuje się w następującej kolejności: — odkręcić śrubę skrzydełkową pokrywy filtru silnika M-20 lub na­krętkę skrzydełkową filtru silnika S 21; zdjąć pokrywę, wyjąć wkład filtru, wymontować obudowę filtru, wylać zanieczyszczony olej; wszystkie części wymyć w benzynie i wysuszyć; założyć korpus filtru na gaźnik i nalać świeżego oleju silnikowego, po czym zmontować resztę części i zakręcić śrubę lub nakrętkę skrzydełkową. W ramach unifikacji części i podzespołów w samochodach pro­dukcji krajowej zastosowano do modelu 223 nowy filtr powietrza z wkładem papierowym. Zmianę wprowadzono do produkcji w 1970 r. od nr silnika S 21 —81638. Budowa oparta jest o konstrukcję filtru stosowanego do samocho­du Polski FIAT 125P. Nowy filtr powietrza ma nr katalogowy S 21 — 1109005. Do kompletu montażowego wchodzą następujące części: S 21 — 1008091 wspornik filtru powietrza, M6 X 16 śruba, 6,5 cynk podkładka okrągła, 6,1 cynk podkładka sprężysta, M6 cynk nakrętka sześciokątna. Części te trzeba kupić, chcąc wymienić poprzednio stosowany filtr na filtr z wkładem papierowym. Wspornik mocuje się pod śrubę kolektora ssącego. Przed odkręce­niem śruby kolektora w otwór z góry należy wpuścić 3-f4 kropli nafty (gdy silnik jest zimny). Obsługi okresowe ograniczają się od wymiany wkładu filtrującego nr katalogowy 41 22203 co 10 000 km przebiegu. Ponadto istnieje moż­liwość regulacji filtru na pracę w okresie letnim lub zimowym.