A A A

Fazy rozrządu

W rzeczywistym silniku otwieranie i zamykanie zaworów dolotowego i wylotowego nie następuje dokładnie w GMP i DMP. Przyczyną tego są zjawiska dynamiczne ruchu gazów w przewodach dolotowym i wylotowym, które sprawiają, że zawory są otwierane wcześniej i zamykane później, niż wynikałoby to z omówionej, teoretycznej zasady działania silnika. Początkowi otwarcia zaworów dolotowego i wylotowego (PD i PW) oraz chwilom ich zamknięcia (KD i KW) odpowiadają określone położenia kątowe wału korbowego silnika. Wartość kątów, odmierzanych obrotem wału korbowego, od chwili otwarcia zaworu do chwili osiągnięcia przez tłok następującego po tym martwego położenia oraz od chwili zamknięcia zaworu nazywają się Jazami rozrządu. Wykres faz rozrządu pokazano na rys. 2.4. Obrazuje on otwieranie i zamykanie się zaworów pod­czas jednego cyklu pracy silnika (dwóch obrotów wału korbowego). Zawór dolotowy otwiera się przed GMP, natomiast zamyka się po DMP. Zawór wylotowy zostaje otwarty przed DMP, a zamyka się po GMP. Zwraca uwagę fakt, że w pobliżu GMP obydwa zawory — dolotowy i wylotowy — pozostają przez pewien czas otwarte. Taka sytuacja jest możliwa jedynie w przypadku prawidłowego dla danego silnika dobrania faz rozrządu. Fazy rozrządu dobiera się doświadczalnie, a ich właściwe dobranie zapewnia silnikowi najlepsze w danych warunkach napełnienie cylindra świeżą mieszanką oraz dokładne oczyszczenie go ze spalin.