Reklama
wina czerwone
A A A

Elementy zawieszenia

Elementy zawieszenia Hy­droelastic spełniają jednocześnie za­dania elementów sprężystych i tłumiących drgania. Efekt ten uzyskuje się dzięki wykorzystaniu własności gumy, z której zbudowany jest element Hy­droelastic, oraz tłumienia cieczy (zwykle jest to mieszanina wody i spirytusu) przepływającej przez otworki przepustowe. Na rys. 16.17 a przedstawiono schematycznie przekrój elementu i jego działanie, a na rys. 16.17 b — spo­sób zainstalowania elementów w podwoziu. Połączenie parami elementów znajdujących się po prawej i lewej stronie pojazdu sprawia, że w przypadku najechania kolami jednej osi na nierówność drogi ugięcie elementów związanych z tą osią powoduje przepom­powanie cieczy do elementów znajdujących się przy drugiej osi. Dzięki temu jednocześnie unoszą się przednia i tylna część nadwozia, niezależnie od tego, która oś najechała na nierówność. Elementy Hydroelastic są znacznie mniejsze od elementów pneu­matycznych, cechuje je duża trwałość i nie wymagają obsługi.