Reklama
A A A

Elementy oporowe

Rozróżniamy następujące rodzaje elementów oporowych i ustalających: kołki oporowe, płytki oporowe, kołki oporowe nastawne, kołki ustalające, pryzmy i płytki pryzmatyczne oraz kły.