Reklama
A A A

Elektryczny osprzęt silnika

Do elektrycznego osprzętu silnika zalicza się zespoły i części układu zapłonowego oraz układu rozruchowego. Układ zapłonowy służy do przetwarzania prądu niskiego napięcia, dostarczanego przez źródła prą­du, na prąd wysokiego napięcia oraz doprowadzania tego prądu w od­powiednim czasie do świec zapłonowych poszczególnych cylindrów silnika, w celu wywołania iskrzenia na elektrodach świec. Układ roz­ruchowy służy do obracania wału korbowego silnika w chwili jego uruchamiania.