Reklama
A A A

Doładowanie silników

Doładowanie silnika spalinowego polega na zasilaniu go powietrzem lub mieszanką palną pod ciśnieniem wyższym niż atmosferyczne. Oznacza to, że w cylindrze silnika po zakończeniu suwu dolotu znajdzie się większa masa ładunku niż w przypadku zwykłego zasilania. Doładowanie zapewnia uzyskanie większej mocy silnika bez zwiększania jego pojemności skokowej oraz bez zwiększania prędkości obrotowej. Dołado- Wanię korzystnie Wpływa na przebieg spalania W Silnikach z zapłonem samoczynnym i jest w nich dosyć powszechnie stosowane. Stosowanie doładowania w silnikach z zapłonem iskrowym jest utrudnione, gdyż przy znacznym sprężeniu mieszanki pojawia się spalanie stukowe. Urządzeniem, które dostarcza do silnika z zapłonem samoczynnym powietrze pod ciśnieniem 150^-300 kPa, jest sprężarka. W zależności od rodzaju użytej sprężarki rozróżniamy: Doładowanie mechaniczne, polegające na zastosowaniu sprężarki napędzanej od wału korbowego silnika. Zazwyczaj w takim przypadku są stosowane sprężarki Rootsa (rys. 2.12a). Przy takim sposobie doładowania część mocy silnika jest tracona na napęd sprężarki. Toteż ten sposób doładowania jest coraz rzadziej używany. Tnrbodoładoicanie, polegające na wykorzystaniu energii gazów spalinowych w przewodzie wylotowym silnika do napędu turbosprężarki (rys. 2.12b). Zespół turbosprężarkowy składa się z dwóch części — sprężarki 1 i turbiny gazowej 2. Wirniki obu tych części są osadzone na wspólnym wale. Energia gazów spalinowych jest odbierana przez turbinę gazową i przekazywana do sprężarki doładowującej silnik. Turbosprężarki stosowane jako zespoły doładowujące pracują ze znacznymi prędkościami obrotowymi, zazwyczaj rzędu kil­kudziesięciu tysięcy obrotów na minutę. Wywołuje to trudności w przypadku szybkich zmian prędkości obrotowej silnika. Dlatego taki sposób doładowania stosuje się przeważnie w silnikach dużej mocy, pracujących na ogół w ustalonych warunkach.