Reklama
A A A

Dokumenty przewozowe

Niezależnie od dowodu rejestracyjnego i karty drogowej kierowca samochodu ciężarowego powinien mieć dokument zawierający wyszczególnienie przewożonego ładunku oraz jego nadawcę i odbiorcę. Za dokument taki może również służyć ra­chunek lub kwit materiałowy świadczący o legalności pochodzenia przewożonego ładunku. W przypadku gdy kierowcy towarzyszy konwojent, on jest odpowiedzialny za posiadanie dokumentów przewozowych.