Reklama
A A A

Dogładzanie i polerowanie czopów i krzywek

Jak już było poprzednio wspomniane, po szlifowaniu szereg wytwórni produkujących szybkobieżne silniki stosuje polerowanie lub dogładzanie czopów i krzywek, albo też polerowanie krzywek i dogładzanie czopów. Polerowanie czopów i krzywek przeprowadza się na specjalnych obra­biarkach przy użyciu płóciennej lub papierowej taśmy szmerglowej. Dogładzanie czopów wału rozrządu przeprowadza się w podobny sposób jak w przypadku obróbki czopów wału korbowego. Stosowane do tej ope­racji dogładzarki wyposażone są w głowice obchwytujące czopy na po­łowie ich obwodu. Wał rozrządu obraca się z prędkością około 250 obr/min, a głowice wykonują ruch oscylacyjny (postępowozwrotny) o amplitudzie wahań ok. 3 mm i częstotliwości ok. 150 podwójnych skoków na minutę. Nacisk kamieni na obrabianą powierzchnię wynosi 0,5r0,7 kG/cm2. Gru­bość warstwy usuwanej przy dogładzaniu jest bardzo mała i waha się w granicach 0,005f0,01 mm. Do dogładzania krzywek stosuje się dogładzarki z dwoma rzędami dro­bnoziarnistych tarcz ściernych, których liczba odpowiada liczbie' obrabia­nych krzywek. Podczas tej operacji występują cztery ruchy robocze: 1) ruch obrotowy tarczy, 2) ruch obrotowy przedmiotu, 3) powolny ruch postępowy przedmiotu w kierunku jego osi i 4) oscylacyjny ruch przed­miotu o amplitudzie 3 mm i częstotliwości 230 podwójnych skoków na minutę. Początkowo wał rozrządu obraca się wolno w jednym kierunku, przy czym w procesie obróbki bierze udział jeden rząd tarcz, które mogą się przesuwać w kierunku prostopadłym do osi wału. Po upływie 10 sek kierunek obrotu wału zmienia się na przeciwny i jednocześnie następuje zmiana tarcz ściernych. Obróbka za pomocą drugiego rzędu tarcz trwa również 10 sek. W czasie całej tej operacji zdejmowana jest warstwa me­talu o grubości 0,005 mm.