Reklama
A A A

Dogładzanie i polerowanie czopów głównych i korbowodowych

Przy obróbce dużych wałów czopy główne i korbowodowe wykańczane są za pomocą toczenia, co tłumaczy się trudnościami budowy specjalnych, bardzo ciężkich szlifierek. W wałach o średnich wymiarach czopy główne są szlifowane, a czopy wykorbione toczy się na gładko. Czopy wałów korbowych w produkcji jednostkowej i małoseryjnej obra­bia się wykańczająco na zwykłych tokarkach przy użyciu prostego urzą­dzenia przedstawionego na rys. 370. Półokrągłe wykroje cęgów wykłada się miękką wyprawioną skórą lub suknem. Wyłożenie zwilża się i posypuje proszkiem do polerowania. Zamykając cęgi na obrabianym czopie jak wał dogładzany. Wały wzorcowe z wrzecionem, na którym jest osadzony wał wykonuje ruch oscylacyjny wzdłuż gładkość odpowiadającą klasie 8, a po dogładzeniu uzyskuje się gładkość od­powiadającą klasie 11. Polerowanie czopów wykonuje się za pomocą płóciennej lub papierowej taśmy pokrytej materia­łem ściernym o ziarnisto­ści 240f300. Zmywanie luźnego materiału ścierne­go i drobnych wiórów pod­czas polerowania odbywa się za pomocą nafty. Do polerowania czopów stosowane są obrabiarki specjalne, na których wał mocuje się poziomo w kłach. Ruch roboczy taśmy względem czopa powstaje w wyniku sumowania się ruchów: obrotowego i postępowozwrotnego wału, przy czym ten ostatni uzy­skuje się przez ruch stołu obrabiarki. Liczba poleru­jących suportów równa jest liczbie obrabianych czopów wału. Ruch suportów przeznaczonych do obróbki czopów korbowodowych uzyskuje się, podobnie jak przy dogła­dzaniu, przez zastosowanie dwóch wzorcowych wałów. Każdy suport za­opatrzony jest w dwie szpulki, z których jedna jest napędzana. Podczas pracy obrabiarki odbywa się ciągłe przewijanie taśmy z jednej szpulki na drugą, co zapewnia stałe doprowadzanie świeżego materiału ścier­nego do miejsca obróbki. Docisk taśmy do czopa uzyskuje się dwo­ma rolkami, na które działa sprężyna. Polerowanie czopów wału trwa 3r5 min. Obrabiarki do polerowania są mniej kosztowne i prostsze w obsłudze niż dogładzarki; oprócz tego koszt taśmy do polerowania jest znacznie mniej­szy niż kamieni do gładzenia. Dogładzarki natomiast odznaczają się więk­szą wydajnością oraz możliwością uzyskiwania lepszej gładkości powierz­chni czopów. Wadą dogładzania jest to, że płaskim kamieniem można obro­bić tylko walcową część czopa, podczas gdy za pomocą taśmy poleruje się również zaokrąglone przejścia od czopa do ramienia oraz powierzchnie czołowe ramion przylegające do czopa.