Reklama
A A A

Docieranie silników na gorąco

Podczas docierania na gorąco silnik pracuje na napędzie własnym. Po­czątkowo pracuje on na biegu jałowym. Okres ten dla silników gaźnikowych powinien być możliwie krótki, ze względu na to, że benzyna zawarta w bogatej mieszance z łatwością osiada na stosunkowo chłodnych ścian­kach cylindra zmywając olej i wywołując zaburzenia w prawidłowości docierania. W dalszym etapie docierania silnik po okresie biegu jałowego obciąża się za pomocą hamulca. Warunki docierania pod obciążeniem dla poszcze­gólnych typów silników znacznie się różnią. Dla przykładu w tabl. 36 podano warunki docierania przyjęte w radzieckich wytwórniach ciągni­kowych. Silniki samochodowe, ze względu na mniejsze średnie obciążenie eksplo­atacyjne zwykle docierane są przy mniejszych obciążeniach i mniejszych liczbach obrotów w stosunku do wartości nominalnych. W nowoczesnych wytwórniach silników samochodowych całkowity czas na docieranie na zimno i na gorąco wynosi 30t60 minut. Przy docieraniu na gorąco odnośnie temperatury wody chłodzącej i tem­peratury oleju obowiązują te same zasady co i przy docieraniu na zimno, z tym jednak zastrzeżeniem, że w okresie początkowym, temperatura wo­dy powinna być nieco wyższa, tj. wynosić ok. 40 °C. To tłumaczy się w ten sposób, że zbyt niska temperatura wody chłodzącej może powodować skraplanie się paliwa na gładzi cylindrowej silnika gaźnikowego. Niektóre wytwórnie samochodowe stosują od razu docieranie na gorąco i wyłącznie na biegu jałowym. Docieranie pod obciążeniem odbywa się w samochodzie w czasie jazdy.