A A A

Docieranie nowego samochodu

Prawidłowo przeprowadzone dotarcie samochodu ma duży wpływ na późniejszy przebieg samochodu oraz niezawodność jego pracy. W czasie docierania należy zapewnić najkorzystniejsze warunki współpracującym powierzchniom. Podczas docierania wygładzają się chropowatości i pofalowanie powierzchni współpracujących, pocho­dzące z obróbki oraz dopasowują się kształty geometryczne części. Przeprowadzenie pełnego dotarcia w warunkach fabrycznych jest rzeczą niemożliwą ze względu na czas jego trwania. Dlatego też z reguły fabryki docierają zespoły wstępnie na stanowisku, a następnie docieranie powinien dokończyć w samochodzie użytkownik. Okres docierania samochodu trwa do 3000 km przebiegu. W czasie docierania należy szczególnie uważać, aby samochodu nie przeciążać, to znaczy silnik nie może pracować z dużym obciążeniem na małych obrotach. Podczas rozpędzania nie przełączać biegu na wyższy zbyt wcześnie, a podczas zwalniania zbyt późno. Prędkości na poszczególnych biegach w czasie docierania samochodu podano w tablicy 1—4. Docieranie nowego silnika powinno się przeprowadzać w zasadzie podczas dłuższych wyjazdów zamiejskich. Jeśli jeździ się stale z właś­ciwie nagrzanym silnikiem (80-^-90° C) oraz prawidłowo przełącza bie­gi, to samochód można z powodzeniem docierać w czasie normalnej jazdy po mieście. Jednym z podstawowych warunków prawidłowego dotarcia silnika jest jazda na takim biegu, na którym silnik pracuje w zakresie śred­niej prędkości obrotowej. Jazda ze zbyt małą prędkością obrotową silnika jest tak samo szkodliwa, jak i jazda ze zbyt dużą prędkością obrotową. W okresie docierania nie możemy wykorzystywać pełnego zakresu obrotów silnika, tzn. musimy znacznie wcześniej zmieniać przełożenie w skrzynce biegów w porównaniu do okresu normalnej eksploatacji. W okresie docierania należy unikać jazdy w ciężkich warunkach drogowych, wymagających długotrwałego korzystania z 1 i 2 biegu. Ponadto nie należy naciskać gwałtownie na pedał przyspieszenia, aby przyspieszenie było płynne, bez niepotrzebnych zrywów i szarpnięć. Nie należy też nadmiernie zwiększać prędkości obrotowej silnika pod­czas biegu luzem. Trzeba bezwzględnie pamiętać, że obsługi techniczne w okresie do­cierania, jak również i w późniejszym okresie, należy wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi samochodu. Niewykonywanie obsług tech­nicznych jest między innymi przyczyną utraty praw gwarancyjnych.