Reklama
A A A

Dmuchawa urządzenia klimatyzacyjnego

Silnik napędzający dmuchawę 12V4WZ100 typ M2bS jest małej mocy, a mimo to wentylator zapewnia bardzo dobry nadmuch powie­trza na przednią szybę, co zapobiega zamgleniu i obmarzaniu. Przełącznik dmuchawy jest wielopołożeniowy, dzięki czemu można regulo­wać intensywność nadmuchu. Ogrzewanie i przewietrzanie wnętrza samochodu osiąga się za pomo­cą nagrzewnicy, umieszczonej pod tablicą rozdzielczą. Nagrzewnica ogrzewa powietrze napływające przez nawietrznik czołowy. Stopień ogrzewania reguluje się za pomocą cięgła zaworu nagrzewnicy 25 (rys. 2.72). Całkowite wyciągnięcie cięgła powoduje maksymalne ogrzewanie, a położenie pośrednie odpowiednio mniejsze. Przepływ powietrza przez nawietrznik czołowy reguluje się cięgłem przepustnicy nawietrznika 19 (rys. 2.72). Zasłona chłodnicy umożliwia regulację przepływu powietrza chłodzącego, a tym samym regulację temperatury silnika. Zasłonę reguluje się cięgłem 16 (rys. 2.72). Stopień zamknięcia reguluje się wielkością wyciągniętego łańcuszka. Całkowite wyciągnięcie łańcuszka powoduje zasłonięcie całej chłodnicy.