A A A

Definicja pojazdu samochodowego

Zgodnie z definicją podaną w Kodeksie Drogowym pojazdem samochodowym nazywamy pojazd wyposażony w silnik, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu szynowego i ciągnika rolniczego. Ogromna różnorodność rodzajów pojazdów samochodowych sprawia, że pomocne jest ich sklasyfikowanie w grupach według pewnych wspólnych, charakteryzujących je cech. Jednym ze sposobów klasyfikacji pojazdów samochodowych jest ich pogrupowanie według wykonywanych przez nie zadań. Pojaz­dy samochodowe można podzielić na: • Pojazdy przeznaczone do przewozu osób; są to samochody osobowe, autobusy, motocykle. Pojazdy przeznaczono do przewozu ładunków; są to samochody ciężarowe zarówno z uniwersalną skrzynią ładunkową, jak i samochody do przewozów specjalistycznych (cysterny, chłodnie itp.). Pojazdy specjalnego przeznaczenia; są to pojazdy spełniające różne inne funkcje, nie przeznaczone do przewozu ładunków. Pojazdami specjalnego przeznaczenia są na przykład samochody pożarnicze, karetki pogotowia, śmieciarki. Ciągniki drogowe. Pojazdy wojskowe. W każdej z tych grup pojazdów można następnie wyróżnić podgrupy, stosując założone kryterium podziału. Kryterium tym może być konstrukcja pojazdów, ich zdolność przewozowa lub jeszcze inne właściwości, które charakteryzują w pewien sposób pojazd i określają jego przeznaczenie.