Reklama
A A A

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA GŁADKOŚĆ OBRÓBKI

Na gładkość obróbki wpływa szereg czynników, a mianowicie: 1) ja­kość obrabianego materiału, 2) rodzaj obróbki, 3) sztywność obrabiarki, 4) rodzaj, kształt geometryczny, materiał i stopień stępienia narzędzia skrawającego, 5) sztywność przyrządu, 6) warunki obróbki, 7) rodzaj chłodziwa. Tarcie między powierzchnią przyłożenia noża a powierzchnią obra­bianą wpływa na uszkadzanie powierzchni noża. Na powierzchni tej tworzy się narost z obrabianego metalu. Pojawienie się narostu pogarsza gładkość obrobionej powierzchni. Zwykle odróżnia się chropowatość podłużną i poprzeczną. Pierwszą charakteryzuje układ nierówności w kierunku ruchu roboczego (szybkości skrawania), drugą — w kierunku prostopadłym. W większości przypadków istotniejsze znaczenie ma chropowatość poprzeczna, ponieważ wysokość występów nierówności w tym kierunku jest większa niż w kierunku ruchu roboczego.