Reklama
A A A

Części z otworami wielowypustowymi

Cechą szczególną obróbki otworów wielowypustowych przy omawia­nym środkowaniu jest to, że po obróbce cieplnej należy kalibrować boki i wewnętrzną walcową powierzchnię wypustów (powierzchnię stykającą się z zewnętrzną powierzchnią wypustów wałka). Obróbkę tę wykonuje się przez przepychanie na prasie (w razie stosunkowo krótkich otworów obrabianej części) lub przez przeciąganie na przeciągarkach (w razie sto­sunkowo głębokich otworów). Zwykle przed kalibrowaniem wypustów szlifuje się walcową powierzchnię otworu, dla nadania właściwego kie­runku narzędziu kalibrującemu i zapewnienia współosiowości zewnętrz­nych powierzchni części względem powierzchni wypustów. W celu umo­żliwienia obróbki przez przeciąganie lub przez przepychanie powierzchnie otworu wypustowego powinny być chronione przy nawęglaniu lub cyjanowaniu.