Reklama
A A A

CHEMICZNO-MECHANICZNA OBRÓBKA METALI

Chemiczno-mechaniczna metoda obróbki metali polega na żrącym oddziaływaniu środków chemicznych (utleniaczy) na bardzo cienką po­wierzchniową warstwę metalu, w wyniku czego tworzy się błonka tlen­ków metalu dająca się usunąć przez tarcie. Obróbka chemiczno-mechaniczna polega na kolejnym poddawaniu powierzchni procesowi chemicznego niszczenia powierzchniowej warstwy metalu i mechanicznego jej usuwania. Wyróżniającą cechą tej metody jest zastosowanie narzędzia — docieraka. Materiał, z którego jest on wykonany, powinien być miększy od obrabianego materiału, aby twarde ziarna materiału ściernego wbi­jały się w materiał docieraka, a nie części. Metodę tę opracował akad. J. W. Grebieńszczykow. Wskazany przez niego chemiczny środek żrący znany jest pod nazwą pasty GOI (GOI — Państwowy Instytut Optyczny) jest mieszaniną miałkiego proszku ścier­nego ze żrącymi kwasami (kwas oleinowy) i środkami wiążącymi. Wydajność docierania za pomocą pasty GOI jest kilka razy większa niż przy zwykłych metodach z zastosowaniem tylko drobnoziarnistych proszków ściernych i ciał wiążących.