Reklama
A A A

Budowa nadwozi

Nadwozie jest to część pojazdu, w której znajduje się pomieszczenie kierowcy i która, zależnie od prze­znaczenia, służy do przewozu pasaże­rów, ładunków lub wykonywania in­nych określonych zadań. Nadwozie stanowi ponadto zewnętrzną obudowę pojazdu i dlatego w jego skład wchodzą błotniki, osłona silnika, osłona chłod­nicy, stopnie, zderzaki itd. Zadaniem nadwozia jest zapewnienie maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa jazdy kierowcy i pasażerom, optymalnych warunków prze­wozu ładunków oraz — w przypadku nadwozi specjalnych — umożliwienie jak najlepszego wykonywania zadań, do jakich przeznaczony jest pojazd. Ponadto nadwozie powinno odznaczać się wystarczającą wytrzymałością, przy możliwie małym ciężarze, jak najprostszą technologią wykonania oraz estetycznym wyglądem. Środek ciężkości nadwozia powinien znajdować się jak najniżej, a współczynnik oporów powietrza powinien mieć możliwie małą wartość. Pod względem funkcjonalnym nadwozie samochodu można po­dzielić na trzy części: przedział osobowy — w którym znajduje się miejsce kierowcy i pasażerów, przedział silnika — oddzielony od przedziału osobowego w sposób zapewniający jak najlepszą izolację hałasów, wibracji i zanieczy­szczeń powietrza, związanych z pracą silnika, oraz przedział ładunkowy — przeznaczony bądź do przewozu bagażu pasażerów, bądź do przewozu ła­dunków. Zależnie od przeznaczenia pojazdu poszczególne części jego nad­wozia mogą być mniej lub więcej rozbudowane. Pod tym względem nadwozia dzieli się na cztery grupy: osobowe, autobusowe, ciężarowe i specjalne. Samochody osobowe i autobusy służą do przewozu osób. Dlatego ich nadwozia mają rozbudowany przedział osobowy, natomiast przedział ładunkowy jest w nich ograniczony do przestrzeni niezbędnej do przewo­żenia bagażu pasażerów. Samochody ciężarowe, służące do przewozu ładunków, mają nad­wozia o rozbudowanym przedziale ładunkowym. Przedział osobowy stanowi w nich kabina kierowcy, w której prócz miejsca kierowcy znajduje się zwykle l-f-3 miejsc, przeznaczonych dla pomocnika kierowcy, konwojentów lub innych osób. Samochody specjalne mają bardzo zróżnicowane nadwozia, za­leżnie od ich przeznaczenia.