Reklama
A A A

BŁĘDY ZWIĄZANE Z USTAWIENIEM CZĘŚCI

Niedokładne ustawienie części na obrabiarce, bezpośrednio na stole lub w przyrządzie, tak samo może być przyczyną powstania błędów przy obróbce. Wystarczy np., żeby między powierzchnię części ustawionej na obrabiarce a stół lub elementy ustawcze dostał się wiór, aby stało się to przyczyną błędu obróbki. Nieuniknione luzy między powierzchniami części i ustawczymi elementami przyrządów również wpływają na błędy ustawienia części.