Reklama
A A A

BŁĘDY POMIARÓW

Narzędzia i przyrządy miernicze wykonuje się oczywiście z pewnymi odchyłkami. Ponadto narzędzia te i przyrządy zużywają się i odkształcają pod wpływem wahań temperatury otoczenia. Przyczyny te oraz subiektywność przy ocenie wskazań narzędzi mierniczych mogą wywrzeć wpływ na dokładność obróbki. Wymiary, kształt lub wzajemne położenie poszczególnych fragmen­tów powierzchni wykonywanej części sprawdza się często w czasie obrób­ki. Błędy pomiaru powodują przy tym odpowiednią niedokładność wyko­nania części.