Reklama
A A A

Badanie zużycia paliwa

Badanie zużycia paliwa o- bejmuje pomiary zużycia paliwa w funkcji ustalonej prędkości oraz pomiary kontrolnego zużycia paliwa. Obyd­wie próby wykonuje się na drodze suchej, gładkiej, prostej z utwardzoną nawierzchnią, przy wietrze o prędkości mniejszej niż 3 m/s. Pojazd pod­dany próbom powinien być dotarty, sprawny technicznie i wyposażony zgodnie z normą fabryczną (w opończę, lusterka itp.). paliwa w funkcji ustalonej prędkości wykonuje się przejeżdżając kilkakrotnie odcinek pomiarowy długości 1 km, z różnymi stałymi prędkościami Wartości zu­życia paliwa Q w 1/100 km wyznaczone dla każdej z prędkości v stanowią pun­kty wykresu poszukiwanej charakterystyki Q =/(»). Próby wykonuje się stop­niując prędkość co 10 km/h. Za wynik przyjmuje się średnią wartość uzyskaną podczas dwóch kolejnych przejazdów z tą samą pręd­kością, lecz w przeciwnych kierunkach. Podczas próby mierzy się czas przejazdu odcinka pomiarowego oraz ilość zużytego na ten przejazd paliwa. W tym celu stosuje się specjalne urządzenia — tzw. butle pomiarowe (rys. 29.2) — wyposażone w dodatkowy zbiornik, z którego podczas próby jest zasilany silnik pojazdu. Pomiar kontrolnego zużycia paliwa wykonuje się podobnie, z tą różnicą że długość odcinka pomiarowego nie może być krótsza niż 5 km. Próbę taką wykonuje się tylko dla jednej prędkości, określonej w normie PN-67/S-04000, w zależności od rodzaju pojazdu.