Reklama
A A A

Badanie kondensatora

Biorąc pod uwagę możliwe niedomaganie kondensatora przepro­wadza się następujące badania: sprawdzenie jego zamocowania, sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodu wyjściowego, pomiar pojemności, próbę izolacji okładzin. Do badania kondensatora zamontowanego w samochodzie może być stosowany próbnik kondensatorów, typ PK-1, produkcji krajowej (rys. 14.5). Zakres badań tym próbnikiem obejmuje: pomiar pojemności, badanie oporności szeregowej, próbę izolacji. Próbnik wykonany jest w kształcie kasety, w której na ścianie czo­łowej jest umieszczona podziałówka z trzema zakresami pomiarów: z podziałką 0-f-l uP, do pomiarów pojemności kondensatorów, w kolorze czerwonym z napisem „dobra" i zielonym z napisem „zła", do pomiarów oporności szeregowej, w kolorze czerwonym z napisem „dobra" i zielonym z napisem „zła", do próby izolacji. Próbnik jest zasilany z zewnętrznego źródła prądu. Kondensator łączy się z próbnikiem przewodami wg instrukcji. Sterując odpo­wiednimi pokrętłami przeprowadza się pomiary i wyniki odczytuje na jednej z trzech podziałówek. Podczas pomiaru pojemności kon­densatora wskazania powinny zawierać się w granicach 0,18-7-0,25 u.F.