Reklama
A A A

Badania ruchowe

Badania ru- chowe wykonuje się na wybranych odcinkach drogi, przy czym długość odcinka, jego nawierzchnia oraz warunki, w jakich przeprowadza się próbę, muszą być ściśle określone w celu uzyskania porównywalności wyników. Badane pojazdy powinny być dotarte i sprawne technichnie. Przed próbą należy sprawdzić stan techniczny pojazdu, sprawność używanej aparatury i urządzeń pomiarowych oraz prawidłowość rozmieszczenia i zamocowania obciążników (jeśli pomiary mają być wykonane na pojeździe obciążonym).