Reklama
A A A

Badania komfortu jazdy

Badania komfortu jazdy o- bejmują pomiary głośności oraz bada­nia odczuwania przez kierowcę i pasażerów drgań i wstrząsów wywołanych jazdą po nierównościach drogi. Badania te dotyczą niekiedy także wpływu na komfort jazdy takich czynników, jak zawieszenie kabiny kierowcy na ra­mie (w samochodach ciężarowych) oraz konstrukcja i charakterystyka sprę­żystości foteli. Próby polegają na pomiarach wielkości fizycznych, takich jak poziom ciśnienia akustycznego, częstości i amplitudy drgań, przyspieszenia i inne, oraz na porównaniu zmierzonych wartości z wartościami granicznymi, wyznaczonymi w drodze długotrwałych statystycznych badań odporności organizmu człowieka na hałas, drgania i wstrząsy. Do pomiarów używa się skomplikowanej elektronicznej aparatury pomiarowej, umożliwiającej nie tylko rejestrowanie badanych zjawisk, ale również ich automatyczną analizę.